Data Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun

A. Berdasarkan Jenis Kelamin
Laki-laki 14
Perempuan 13
Jumlah 27

B. Berdasarkan Eselon
Eselon IIB 1
Eselon IIIA 1

Eselon IIIB 2
Eselon IVA 7
Staf PNS 16
Tenaga Kontrak 2
Tenaga Teknis Upahan 2
Jumlah 31

 

C. Berdasarkan Golongan
Golongan IV 4
Golongan III 15
Golongan II 7
Golongan I 2
Tenaga Kontrak 2
Tenaga Teknis Upahan 2
Jumlah 31

D. Berdasarkan Pendidikan Terakhir
S-2 1
S-1 / D-IV 16
D-III 3
SLTA 4
SLTP 3
SD 1
Jumlah 28